Dowód z dokumentów

Podobnie, jak w procedurze cywilnej, w kościelnym procesie małżeńskim dopuszcza się dowód z dokumentów publicznych i prywatnych. Mogą to być dokumenty w formie papierowej, ale także nośniki informacji (np. płyta CD-ROM). Wielu klientów przedkłada także wydruki SMS-ów lub korespondencji mailowej.

Należy przedstawić Sądowi oryginał dokumentu lub jego uwierzytelniony odpis (urzędowo lub notarialnie). Warto zadbać również o to, aby dokument był czytelny, a jego treść nie budziła wątpliwości co do wiarygodności. Ocena mocy dowodowej i wiarygodności dokumentu pozostaje w każdym przypadku należy do wyłącznej kompetencji kolegium sędziowskiego.

Kancelaria współpracuje z notariuszem prowadzącym kancelarię notarialną w tym samym budynku, a więc zrobienie odpisu notarialnego zajmuje zaledwie kilka minut i nie jest drogie. Ponadto, Kancelaria zapewnia obiektywną ocenę wartości dowodowej danego dokumentu oraz pomoc w ich przedstawieniu. W procedurze kościelnej nie ma prekluzji dowodowej, więc wszelkie dowody (w tym dokumenty) można składać aż do zamknięcia postępowania dowodowego.

Zdarza się, że klient dysponuje jedynie dokumentami potwierdzającymi stan aktualny, a teza dowodowa dotyczy okresu przedślubnego. Przykład z praktyki Kancelarii: współmałżonek zaczął leczyć się u psychiatry dopiero po upływie 10 lat od ślubu (wcześniej był zdrowy), więc klient posiada dokumentację medyczną tylko z tego okresu. Sąd bada zdolność do zawarcia małżeństwa w okresie jego kojarzenia, gdyż istotny jest moment wyrażenia zgody małżeńskiej. Trudno będzie więc wykazać zaburzenia psychiczne pozwanego występujące tuż przed ślubem.

Autor

Kamil Dziura
Kamil Dziura
administrator

Adwokat kościelny od 2015 r. zatwierdzony do pełnienia funkcji przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i Sandomierskim Sądzie Biskupim. Kamil Dziura specjalizuje się w kościelnym prawie procesowym.