Dyspensa od skutków cywilnych małżeństwa

Obecnie zdecydowana większość ślubów zawieranych w Polsce ma charakter konkordatowy, wywołując skutki zarówno wyznaniowe (kościelne), jak i państwowe (cywilne).

Jednakże, coraz więcej par decyduje się na zawarcie jedynie małżeństwa kościelnego. Najczęstszym powodem podjęcia takiej decyzji jest podeszły wiek nupturientów i związana z tym obawa utraty przywilejów emerytalnych np. po wcześniej zmarłym współmałżonku. Zdarza się również, że ludzie młodzi nie mogą zawrzeć małżeństwa cywilnego z uwagi na charakter swej pracy lub prowadzonego biznesu.

Decydując się na zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych, należy zwrócić się do właściwego biskupa diecezjalnego o wyrażenie zezwolenia. Redagując prośbę, warto powołać się na podstawę prawną określoną w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz w Instrukcji dla duszpasterzy dotyczącej małżeństwa konkordatowego z 1998 r., a także odpowiednio ją uzasadnić.

W zakresie usług Kancelarii mieści się pomoc w odpowiednim przygotowaniu takiego pisma.