Jak NIE pisać skargi powodowej?

W Internecie znaleźć można wiele różnych wzorów skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa, publikowanych na blogach lub forach internetowych. Niestety, wiele z nich nie spełnia wymogów określonych przez prawo kanoniczne. Warto wiedzieć, że niektóre sądy kościelne umieszczają na swoich stronach www gotowe wzorce tego pisma, jakie są preferowane w danej diecezji. Zdarza się również, że za sporządzenie skargi powodowej biorą się prawnicy, którzy swą wiedzę z zakresu prawa kanonicznego czerpią jedynie z Internetu i nie uzyskali aprobaty kompetentnej władzy kościelnej dla swej działalności w danej diecezji.

Warto pamiętać, że przygotowując skargę powodową własnymi siłami nie trzeba przejmować się wyszukiwaniem w Kodeksie Prawa Kanonicznego właściwych kanonów, stanowiących podstawę i uzasadnienie naszej prośby o orzeczenie nieważności małżeństwa. Opisywanie całej historii swego życia oraz relacji rodzinnych niemających znaczenia w sprawie także nie jest dobrym kierunkiem. Zazwyczaj wychodzą z tego wielostronicowe pisma, w których ciężko odnaleźć istotne informacje, uzasadniające rozpoczęcie procesu. Dotychczas najdłuższa skarga powodowa, z jaką zetknąłem się w Kancelarii, miała dokładnie 55 stron. Oczywiście, tak obszerne pismo nie zostało przyjęte i konieczne było jego radykalne skrócenie. Przyjmuje się, że optymalna objętość skargi powodowej wynosi 2 – 3 strony. Warto więc pisać krótko, zwięźle i na temat.

Co więcej, niektórzy próbują ominąć obowiązek wskazania aktualnego adresu zamieszkania strony pozwanej licząc na to, że nie zostanie ona poinformowana o procesie i nie wypowie się co do treści wniesionej skargi powodowej. Ten zabieg jest na tyle nierozsądny i niekorzystny, ponieważ już na wstępie budzi poważne wątpliwości co do wiarygodności i prawdziwości intencji osoby inicjującej proces. Podsumowując: nie polecam.

Warto natomiast skupić się na tych najistotniejszych informacjach dotyczących danego małżeństwa (od momentu poznania się stron do ostatecznego rozstania) oraz zwięzłej odpowiedzi na pytanie: „dlaczego uważam, że to małżeństwo zostało nieważnie zawarte?”, zawierającej oczywiście niezbyt rozbudowane uzasadnienie stawianej tezy. Jeśli osoba zainteresowana rozpoczęciem procesu nie jest w stanie samodzielnie przygotować poprawnej skargi powodowej, warto wówczas skorzystać z konsultacji w dowolnym sądzie kościelnym lub w Kancelarii.