Który sąd kościelny wybrać?

Sporządzając skargę powodową należy określić, do którego sądu zostanie wniesiona.

Strona inicjująca proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może wybrać spośród następujących sądów miejsca, gdzie:

  1. zostało zawarte małżeństwo
  2. obie strony lub jedna ma miejsce zamieszkania
  3. znajduje się największa liczba dowodów.

W przypadku wątpliwości co do właściwości miejscowej sądu warto skonsultować się z najbliższym sądem kościelnym / biskupim lub adwokatem kościelnym.

Autor

Kamil Dziura
Kamil Dziura
administrator

Adwokat kościelny od 2015 r. zatwierdzony do pełnienia funkcji przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i Sandomierskim Sądzie Biskupim. Kamil Dziura specjalizuje się w kościelnym prawie procesowym.