PRAWO KANONICZNE

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną na każdym etapie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, dostosowując ofertę współpracy do indywidualnych potrzeb Klienta. Zachęcam do pobrania, wypełniania i odesłania na adres e-mail Kancelarii bezpłatnego kwestionariusza. Pytania w nim zawarte pozwolą ustalić zasadność inicjowania sprawy oraz właściwe podstawy prawne:

kwestionariusz

Pakiety usług:

Standard – od 400 zł

 • porada prawna
 • sporządzenie skargi powodowej / odpowiedzi na skargę powodową / skargi wzajemnej
 • przygotowanie odpowiedzi na dekret przyjęcia skargi powodowej.
Apelacja – od 700 zł
 • konsultacja i szczegółowa analiza sprawy
 • zapoznanie się z aktami procesowymi I Instancji oraz sporządzenie notatki
 • sporządzenie apelacji – zgłoszenia i jej poparcia (uzasadnienia)
 • przygotowanie odpowiedzi na powiadomienie z Trybunału II Instancji
 • pokrycie kosztów dojazdu do siedziby Sądu.

Optimum – od 3.500 zł

 • 10 godzin konsultacji w zakresie prowadzonej sprawy
 • sporządzenie skargi powodowej / odpowiedzi na skargę powodową / skargi wzajemnej
 • doradztwo w doborze środków dowodowych
 • przygotowanie i doręczenie do Sądu wszelkich pism procesowych w toku sprawy
 • aktywny udział w przesłuchaniu Klienta
 • sporządzenie propozycji pytań dla świadków
 • zapoznanie się z aktami procesowymi podczas ogłoszenia akt i sporządzenie notatki
 • sporządzenie głosu obrończego i odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • przygotowanie apelacji / odpowiedzi na apelację.

Premium – indywidualna wycena

 • nieograniczone konsultacje w zakresie prowadzonej sprawy
 • pomoc w zdobyciu dokumentów urzędowych, wymaganych przez Sąd
 • sporządzenie skargi powodowej / odpowiedzi na skargę powodową / skargi wzajemnej
 • doradztwo w doborze środków dowodowych
 • przygotowanie i doręczenie do Sądu wszelkich pism procesowych w toku sprawy
 • aktywny udział w przesłuchaniu stron
 • zapoznanie się z aktami procesowymi na życzenie Klienta i podczas ogłoszenia akt oraz sporządzenie notatki
 • sporządzenie głosu obrończego i odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • przygotowanie apelacji / odpowiedzi na apelację
 • pokrycie kosztów dojazdu do siedziby Sądu i obsługi korespondencji.