PRAWO KANONICZNE

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną na każdym etapie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, dostosowując ofertę współpracy do indywidualnych potrzeb Klienta. Zachęcam do pobrania, wypełniania i odesłania na adres e-mail Kancelarii bezpłatnego kwestionariusza. Pytania w nim zawarte pozwolą ustalić zasadność inicjowania sprawy oraz właściwe podstawy prawne.

kwestionariusz

Pakiety usług:

Standard – od 500 zł

 • porada prawna
 • sporządzenie skargi powodowej / odpowiedzi na skargę powodową / skargi wzajemnej
 • przygotowanie odpowiedzi na dekret przyjęcia skargi powodowej

Optimum – od 3.500 zł

 • do 10 godzin konsultacji w zakresie prawa kanonicznego i prowadzonej sprawy
 • sporządzenie skargi powodowej / odpowiedzi na skargę powodową / skargi wzajemnej
 • doradztwo w doborze i przedstawieniu środków dowodowych
 • przygotowanie i doręczenie do Sądu wszelkich pism procesowych w toku sprawy
 • sporządzenie propozycji pytań dla stron i świadków
 • zapoznanie się z aktami procesowymi podczas ogłoszenia akt, sporządzenie notatki
 • sporządzenie głosu obrończego i odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego.

Premium – indywidualna wycena

 • pomoc w zdobyciu dokumentów kościelnych i urzędowych wymaganych przez Sąd
 • nieograniczone konsultacje w zakresie prowadzonej sprawy i prawa kanonicznego
 • sporządzenie skargi powodowej / odpowiedzi na skargę powodową / skargi wzajemnej
 • doradztwo w doborze i przedstawieniu środków dowodowych
 • obecność podczas przesłuchania Klienta, zadawanie wcześniej ustalonych pytań
 • sporządzenie propozycji pytań dla stron i świadków
 • przygotowanie i doręczenie do Sądu niezbędnych i użytecznych pism w toku sprawy
 • zapoznanie się z aktami po przesłuchaniu stron i podczas ich ogłoszenia, sporządzenie notatki
 • sporządzenie komentarza do akt, głosu obrończego i odpowiedzi na votum obrońcy węzła
 • przygotowanie apelacji / odpowiedzi na apelację i odp. powiadomienie z Sądu II instancji.

Apelacja – od 700 zł

 • konsultacja i szczegółowa analiza stanu faktycznego sprawy
 • zapoznanie się z aktami procesowymi I Instancji oraz sporządzenie notatki
 • sporządzenie apelacji – zgłoszenia i jej poparcia (uzasadnienia)
 • przygotowanie odpowiedzi na powiadomienie z Trybunału II Instancji.