Proces kościelny – niezbędne dokumenty

W celu rozpoczęcia procesu kościelnego należy wnieść skargę powodową do właściwego sądu kościelnego. Jest to nie tylko pismo inicjujące proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale także pierwsze i główne źródło informacji dla sądu o okolicznościach zawarcia danego małżeństwa i ewentualnych przesłankach będących podstawą orzeczenia jego nieważności.

Do skargi powodowej należy załączyć:

  1. świadectwo ślubu kościelnego, wydane przez proboszcza parafii ślubu
  2. dokument potwierdzający aktualny status małżeństwa cywilnego, tj. kopia aktu małżeństwa (z Urzędu Stanu Cywilnego) lub kopia wyroku o rozwód (najlepiej wraz z uzasadnieniem)
  3. inne dokumenty, publiczne i prywatne, które potwierdzają stan faktyczny przedstawiony w skardze powodowej.

 

Autor

Kamil Dziura
Kamil Dziura
administrator

Adwokat kościelny od 2015 r. zatwierdzony do pełnienia funkcji przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i Sandomierskim Sądzie Biskupim. Kamil Dziura specjalizuje się w kościelnym prawie procesowym.