W celu rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy wnieść skargę powodową do właściwego Sądu kościelnego. Skarga powinna być sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w kan. 1504 i 1658 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Do skargi powodowej należy załączyć świadectwo ślubu kościelnego od proboszcza parafii ślubu (często mylone z aktem małżeństwa wydanym przez USC). Warto pamiętać o wskazaniu aktualnego adresu strony pozwanej oraz danych min. 2 świadków, którzy dobrze znali strony zarówno przed, jak i po ślubie.

Adwokat kościelny Kamil Dziura profesjonalnie przygotuje projekt skargi powodowej, odpowiedź na skargę powodową, skargę wzajemną oraz rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej.

 

Zobacz: gdzie znajduje się kancelaria lub cennik usług