Stwierdzenie nieważności małżeństwa a dziecko

Klienci bardzo często pytają, jaki status ma dziecko urodzone w małżeństwie, które zostało później uznane za nieważnie zawarte? Wątpliwości dotyczą także kwestii, czy w ogóle można stwierdzić nieważność małżeństwa jeśli strony posiadają wspólne dzieci?

Zgodnie z brzmieniem kan. 1137 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dziećmi prawego pochodzenia są te, które zostały poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego. Ze wskazanej normy prawnej wynika, że  każde dziecko uznawane jest jako małżeńskie, mimo prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa jego rodziców, a także ma takie same prawa, jak dzieci urodzone w ważnym małżeństwie.

Prawodawca kościelny nie przewiduje żadnych przeszkód formalnych do rozpoczęcia i prowadzenia procesu oraz do orzeczenia nieważności małżeństwa stron, które posiadają wspólne dzieci. Odwołując się jednak do kwestii dobra dziecka, znanej z prawa cywilnego (rodzinnego), przed wniesieniem skargi powodowej zalecam podjęcie choćby próby terapii małżeńskiej.

Autor

Kamil Dziura
Kamil Dziura
administrator

Adwokat kościelny od 2015 r. zatwierdzony do pełnienia funkcji przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i Sandomierskim Sądzie Biskupim. Kamil Dziura specjalizuje się w kościelnym prawie procesowym.