Odwołanie od wyroku w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa

Na wstępie warto podkreślić, że wynik procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa zależy od wielu czynników, zwłaszcza od treści i wartości dowodowej zeznań zgłoszonych świadków oraz dokumentów załączonych do akt sprawy. Niebagatelne znaczenie ma także aktywność i zaangażowanie samych stron na etapie postępowania dowodowego. Po wniesieniu skargi powodowej (tj. prośby o...

Dobry czas na uporządkowanie spraw

Wielu z nas przymusowo przebywa obecnie na urlopie lub pracuje w trybie "home office". Po pewnym czasie zaczyna doskwierać nadmiar czasu wolnego, więc zabieramy się za porządki. Niektórzy zastanawiają się nad rozpoczęciem procesu kościelnego. Narodowa kwarantanna zmusza bowiem do refleksji m.in. nad życiem sakramentalnym i odbiera wymówkę o braku czasu...