Dyspensa od skutków cywilnych małżeństwa

Obecnie zdecydowana większość ślubów zawieranych w Polsce ma charakter konkordatowy, wywołując skutki zarówno wyznaniowe (kościelne), jak i państwowe (cywilne). Jednakże, coraz więcej par decyduje się na zawarcie jedynie małżeństwa kościelnego. Najczęstszym powodem podjęcia takiej decyzji jest podeszły wiek nupturientów i związana z tym obawa utraty przywilejów emerytalnych np. po wcześniej...