Uwagi obrońcy węzła małżeńskiego

W każdym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa występuje obrońca węzła małżeńskiego (łac. defensor vinculi) . Jego głównym zadaniem jest - jak sama nazwa wskazuje - obrona ważności małżeństwa. Nie jest obrońcą żadnej ze stron (zwłaszcza strony pozwanej, która przeciwstawia się orzeczeniu nieważności małżeństwa). Stoi bowiem na straży dobra publicznego: nierozerwalności...