Ogłoszenie akt

Jednym z końcowych, ale bardzo istotnych etapów procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest publikacja / ogłoszenie akt procesowych. Sąd w dekrecie informuje wówczas strony o możliwości zapoznania się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w danej sprawie, wyznaczając na to termin co najmniej 14 dni. Wybierając się do Sądu warto wziąć...