Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej

Najpopularniejszym tytułem rozpatrywanym przez sądy kościelne w Polsce jest niewątpliwie określona w kan. 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Właściwa interpretacja powyższego tytułu przysparza wielu problemów. Niektórzy mylnie uważają, że chodzi tutaj wyłącznie o różnego typu zaburzenia psychiczne, np. schizofrenię,...

Odwołanie od wyroku w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa

Na wstępie warto podkreślić, że wynik procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa zależy od wielu czynników, zwłaszcza od treści i wartości dowodowej zeznań zgłoszonych świadków oraz dokumentów załączonych do akt sprawy. Niebagatelne znaczenie ma także aktywność i zaangażowanie samych stron na etapie postępowania dowodowego. Po wniesieniu skargi powodowej (tj. prośby o...

Dobry czas na uporządkowanie spraw

Wielu z nas przymusowo przebywa obecnie na urlopie lub pracuje w trybie "home office". Po pewnym czasie zaczyna doskwierać nadmiar czasu wolnego, więc zabieramy się za porządki. Niektórzy zastanawiają się nad rozpoczęciem procesu kościelnego. Narodowa kwarantanna zmusza bowiem do refleksji m.in. nad życiem sakramentalnym i odbiera wymówkę o braku czasu...

Przesłuchanie – fakty i mity

Czynnością procesową, która niewątpliwie budzi wiele emocji jest przesłuchanie w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Klienci bardzo często pytają, co powinni mówić przed Sądem. Odpowiadam zawsze jednym słowem: prawdę. Warto bowiem pamiętać, że mówienie nieprawdy lub zatajenie prawdy (krzywoprzysięstwo) jest grzechem śmiertelnym. Dotyczy się to zarówno stron, jak również przesłuchiwanym...

Dowód z dokumentów

Podobnie, jak w procedurze cywilnej, w kościelnym procesie małżeńskim dopuszcza się dowód z dokumentów publicznych i prywatnych. Mogą to być dokumenty w formie papierowej, ale także nośniki informacji (np. płyta CD-ROM). Wielu klientów przedkłada także wydruki SMS-ów lub korespondencji mailowej. Należy przedstawić Sądowi oryginał dokumentu lub jego uwierzytelniony odpis (urzędowo...

Nieobecność strony pozwanej

Klienci chcący rozpocząć proces bardzo często zadają następujące pytanie: "co będzie jeśli strona pozwana nie odpowie na skargę powodową i w ogóle nie weźmie udziału w procesie?" W praktyce zdarza się, że pomimo prawidłowego wskazania aktualnego adresu zamieszkania i doręczenia pism stronie pozwanej, nie reaguje ona na żadne pisma z...

Który sąd kościelny wybrać?

Sporządzając skargę powodową należy określić, do którego sądu zostanie wniesiona. Strona inicjująca proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może wybrać spośród następujących sądów miejsca, gdzie: zostało zawarte małżeństwo obie strony lub jedna ma miejsce zamieszkania znajduje się największa liczba dowodów. W przypadku wątpliwości co do właściwości miejscowej sądu warto skonsultować się...