Który sąd kościelny wybrać?

Sporządzając skargę powodową należy określić, do którego sądu zostanie wniesiona. Strona inicjująca proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może wybrać spośród następujących sądów miejsca, gdzie: zostało zawarte małżeństwo obie strony lub jedna ma miejsce zamieszkania znajduje się największa liczba dowodów. W przypadku wątpliwości co do właściwości miejscowej sądu warto skonsultować się...