Klauzula wyrokowa

Pozytywny wyrok sądu kościelnego może zawierać klauzulę zakazującą zawarcia nowego małżeństwa przez strony lub jedną ze stron, po której leży powód stwierdzenia nieważności małżeństwa. Wśród przyczyn dołączenia do wyroku wspomnianej klauzuli wyróżnia się przede wszystkim brak używania rozumu, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej oraz absolutną...