Odwołanie od wyroku w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa

Na wstępie warto podkreślić, że wynik procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa zależy od wielu czynników, zwłaszcza od treści i wartości dowodowej zeznań zgłoszonych świadków oraz dokumentów załączonych do akt sprawy. Niebagatelne znaczenie ma także aktywność i zaangażowanie samych stron na etapie postępowania dowodowego.

 

Po wniesieniu skargi powodowej (tj. prośby o stwierdzenie nieważności małżeństwa) nie warto więc biernie oczekiwać na wyrok, lecz terminowo odpowiadać na pisma sądowe oraz rzeczowo przedstawiać posiadane argumenty.

 

Stronie, która nie jest usatysfakcjonowana rozstrzygnięciem swojej sprawy w Sądzie Kościelnym przysługuje prawo do wniesienia apelacji do Sądu II instancji lub do Roty Rzymskiej. Warto pamiętać, że odwołanie od wyroku może wnieść zarówno strona powodowa, jak i pozwana (niezależnie od stopnia swego zaangażowania w proces). Ponadto, apelację może zgłosić również obrońca węzła małżeńskiego.

 

W przeciwieństwie do postępowania cywilnego, w kościelnym procesie małżeńskim apelacja jest dwuetapowa. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy – za pośrednictwem Sądu, który wydał wyrok – zgłosić zamiar wniesienia apelacji. Mamy na to 15 dni od momentu dowiedzenia się o ogłoszeniu wyroku; najczęściej jest to dzień doręczenia odpisu wyroku. Następnie, konieczne jest sporządzenie poparcia (uzasadnienia) zgłoszonej apelacji, które należy doręczyć bezpośrednio do Sądu II instancji. Wbrew obiegowym opiniom i plotkom krążącym na forach internetowych, koszty postępowania apelacyjnego nie są wysokie. Dodatkowo, przed Sądem II instancji dopuszczalne jest złożenie uzupełniających zeznań oraz zgłoszenie dodatkowych dowodów, które z różnych przyczyn nie mogły zostać przedstawione na etapie procesu w I instancji. Wszelkie posiadane dowody, które mogą mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy powinno się jednak przedstawiać jeszcze na etapie procesu przed Sądem I instancji, a nie trzymać „zapasowo” na ewentualne postępowanie apelacyjne.

 

Jeżeli otrzymamy z wyrok niekorzystny, czujemy się pokrzywdzeni rozstrzygnięciem Sądu, to warto skonsultować swoją sprawę z adwokatem kościelnym.

 

Kamil Dziura Kancelaria Prawa Kanonicznego zapewnia kompleksową pomoc prawną także na etapie postępowania apelacyjnego. Adwokat kościelny Kamil Dziura prowadzi sprawy na terenie całej Polski. Każdy z Klientów otrzymuje pełny wykaz kosztów procesowych oraz przejrzystą ofertę współpracy zawierającą min. dwa pakiety usług do wyboru.

Dobry czas na uporządkowanie spraw
Adwokat w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kamil Dziura
Adwokat kościelny od 2015 r. zatwierdzony do pełnienia funkcji przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i Sandomierskim Sądzie Biskupim. Kamil Dziura specjalizuje się w kościelnym prawie procesowym.