Kamil Dziura Kancelaria Prawa Kanonicznego, w oparciu o fachową wiedzę oraz doświadczenie procesowe, zapewnia rzetelną i kompleksową pomoc prawną w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w innych sprawach z zakresu prawa kanonicznego. Biura Kancelarii mieszczą się w Radomiu i Tarnobrzegu. We współpracy z adwokatami i radcami prawnymi, pomaga Klientom również w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych oraz administracyjnych. Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne w pełnym zakresie na terenie całej Polski.

Pomoc adwokata kościelnego polega na wstępnej konsultacji sprawy, udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu skargi powodowej i innych pism procesowych, a także reprezentacji przed Sądem jako adwokatpełnomocnik strony, poprzez zapewnienie pisemnej oraz ustnej obrony. Prawo strony do swobodnego ustanowienia sobie pełnomocnika lub adwokata zapewnia kan. 1481 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 101 § 1 Instrukcji procesowej “Dignitas connubii“.

Usługi Kancelarii


Porady prawne

Skarga powodowa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa Sandomierz

Rozwód Sandomierz

Stwierdzenie nieważności małżeństwa Radom

Rozwód Radom