O co chodzi w wyroku sądu kościelnego?

W odpowiedzi na liczne zapytania klientów dotyczące zakresu rozstrzygnięcia sądu kościelnego, pragnę wyjaśnić nasuwającą się często wątpliwość: wyrok dotyczy obojga małżonków. W związku z tym, w przypadku wydania wyroku pozytywnego (tj. stwierdzającego nieważność danego małżeństwa) obie strony ponownie będą stanu wolnego. Natomiast, gdy sąd uzna małżeństwo za ważnie zawarte i...