Uwagi obrońcy węzła małżeńskiego

W każdym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa występuje obrońca węzła małżeńskiego (łac. defensor vinculi) . Jego głównym zadaniem jest – jak sama nazwa wskazuje – obrona ważności małżeństwa. Nie jest obrońcą żadnej ze stron (zwłaszcza strony pozwanej, która przeciwstawia się orzeczeniu nieważności małżeństwa). Stoi bowiem na straży dobra publicznego: nierozerwalności ważnego węzła małżeńskiego. W swoim piśmie doręczanym stronom procesowym obrońca węzła przedstawia swoją oceną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Wielu Klientów zgłaszających się po pomoc do Kancelarii myli uwagi przedwyrokowe obrońcy węzła małżeńskiego z wyrokiem Sądu. Odpowiadając na pytania Klientów warto przypomnieć, że votum obrońcy węzła nie stanowi rozstrzygnięcia w sprawie ani zapowiedzi stanowiska kolegium sędziowskiego rozpatrującego daną sprawę. Każda ze stron ma prawo odpowiedzieć na pismo obrońcy węzła, przytaczając argumenty przemawiające za słusznością swojego stanowiska procesowego. Jednakże, aby dobrze przygotować taką odpowiedź należy uprzednio zapoznać się z aktami procesowymi i zrobić z nich dokładne notatki. W Sądzie nie można wykonywać fotokopii ani kserokopii akt. Sumiennie przygotowana odpowiedź na uwagi obrońcy węzła, oprócz krótkiego podsumowania materiału dowodowego zgromadzonego w procesie, powinna zawierać argumentację prawną opartą na właściwych przepisach prawa kanonicznego.

 

Jeżeli sporządzenie takiego pisma stwarza poważne trudności, warto rozważyć skorzystanie z fachowej pomocy adwokata kościelnego. Wbrew obiegowym opiniom, stawka za profesjonalne przygotowanie odpowiedzi na votum obrońcy węzła nie powinna być wygórowana. Na forach internetowych można znaleźć ceny opiewające na ponad 1.000 zł. Natomiast, w Kancelarii jest to średnio ok. 250 zł brutto, w zależności od zawiłości danej sprawy.

Przesłuchanie – fakty i mity
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa to nie proces cywilny

Kamil Dziura
Adwokat kościelny od 2015 r. zatwierdzony do pełnienia funkcji przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i Sandomierskim Sądzie Biskupim. Kamil Dziura specjalizuje się w kościelnym prawie procesowym.