Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa – od czego zacząć?

Rozpoczynając proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa warto już na początku skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. W tym celu warto udać się do parafii, w której zostało zawarte małżeństwo i poprosić proboszcza o wydanie świadectwa ślubu. Niestety, wciąż wiele osób myli ten dokument z aktem małżeństwa wydanym przez USC lub dyplomem, który małżonkowie otrzymują od kapłana na koniec uroczystości w kościele. Większość Sądów kościelnych w Polsce wymaga także załączenia do skargi powodowej odpisu sentencji wyroku o rozwód cywilny. Jeśli w wyroku orzekano o winie, można załączyć też uzasadnienie lub odpisy protokołów z rozpraw. Warto przygotować również dokumenty (urzędowe i prywatne), które pomogą w udowodnieniu powołanych tytułów procesowych, np. karta informacyjna z leczenia na oddziale psychiatrycznym, wydruki korespondencji internetowej wskazującej na niewierność współmałżonka.

 

W skardze powodowej nie można zapomnieć o wskazaniu aktualnego adresu stałego zamieszkania strony pozwanej oraz danych 2-3 świadków, którzy dobrze znali strony zarówno przed, jak i po ślubie. W tym celu warto sprawdzić i upewnić się, gdzie obecnie mieszka nasz współmałżonek, jeśli nie utrzymujemy z nim / nią stałego kontaktu. Warto wiedzieć, że w przypadku wątpliwości, czy strona pozwana faktycznie mieszka pod wskazanym adresem (np. nikt nie odbiera korespondencji z Sądu), Sąd może poprosić stronę powodową o doręczenie urzędowego potwierdzenia adresu zameldowania.

 

Na forach internetowych można znaleźć wiele porad dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Niestety, wiele z nich zupełnie nie przystaje do rzeczywistości i generuje tylko niepotrzebne obawy lub nieuzasadniony entuzjazm. Dlatego zachęcam, aby swoje pierwsze kroki skierować do poradni prawnej, która działa przy każdym Sądzie kościelnym lub bezpośrednio do Kancelarii, gdzie również można uzyskać bezpłatną konsultację wstępną.

 

Podczas konsultacji w Kancelarii dowiesz się:

 

  • czy w Twojej sprawie uzasadnione jest rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa i czy możliwe jest jej rozpoznanie w trybie tzw. procesu skróconego;
  • jak „krok po kroku” przejść przez procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa, unikając niepotrzebnego stresu i wydatków;
  • który Sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy, jak długo może potrwać proces i na co warto zwrócić szczególną uwagę;
  • jakie są realne koszty prowadzenia procesu, wliczając w to opłatę procesową, wynagrodzenia dla biegłego sądowego i honorarium dla Kancelarii;
  • gdzie i w jaki sposób zdobyć dokumenty urzędowe wymagane przez dany Sąd kościelny;
  • dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej i kompleksowej pomocy Kancelarii.

 

Kancelaria współpracuje z kancelariami adwokackimi m.in. z Radomia, Kielc, Tarnobrzega oraz detektywem i notariuszem. Zapewnia także pomoc w zdobyciu dokumentów wymaganych przez Sąd kościelny.

Dowód z opinii biegłego
Przesłuchanie – fakty i mity

Kamil Dziura
Adwokat kościelny od 2015 r. zatwierdzony do pełnienia funkcji przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej i Sandomierskim Sądzie Biskupim. Kamil Dziura specjalizuje się w kościelnym prawie procesowym.