Czy potrzebny jest pełnomocnik lub adwokat?

Rozpoczynając proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa wiele osób zastanawia się, czy skorzystać z pomocy pełnomocnika bądź adwokata kościelnego. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda ze stron może samodzielnie występować w procesie. Jednakże, ze względu na obowiązki zawodowe, zamieszkanie z dala od siedziby sądu lub nieznajomość prawa kanonicznego, coraz więcej osób decyduje...