Stwierdzenie nieważności małżeństwa „za porozumieniem stron”

Wielu klientów pyta, czy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego można przeprowadzić za porozumieniem stron? Nie chcą bowiem zgłaszać żadnych świadków i „prać brudów” przed Sądem. Błędnie uważają, że skoro nie mają dzieci i oboje sądzą, że ich małżeństwo zostało nieważnie zawarte, to można uniknąć postępowania dowodowego: powoływania świadków, przedstawiania dokumentów itp.

Warto jednak pamiętać, że w kościelnym procesie małżeńskim chodzi o wydobycie prawdy obiektywnej o danym małżeństwie. Wszystkie osoby zeznające przed Sądem, zarówno strony i świadkowie, zobowiązani są mówić całą prawdę i niczego nie zatajać, gdyż zeznają pod przysięgą. Każdy Sąd, aby mógł wydać pozytywny wyrok, musi mieć moralną pewność o nieważnym zawarciu badanego związku małżeńskiego. Wobec tego należy wykazać, że w czasie zawierania małżeństwa występowała określona prawem przeszkoda, która uniemożliwiała ważne zawarcie sakramentu małżeństwa przez przynajmniej jednego ze współmałżonków lub też nie zachowano odpowiedniej formy. Nie ma więc możliwości tzw. „dogadania się” przed sprawą i polubownego rozwiązania małżeństwa, jak w procesie o rozwód cywilny.

Kancelaria zapewnia swym Klientom kompleksową pomoc prawną i aktywną reprezentację na każdym etapie procesu.